سوپر استار یا ویرانگر

زاها حدید در نقش جادوگر

زاها حدید در نقش جادوگر، رم کولهاس در نقش یک دلقک شوم، ژان نوول در نقش خون آشام و ... تقلید از سوپر استارها توسط دانشجویان و معماران درجه دو باعث می شود تا آنها تبدیل به صورتکهایی ترسناک از نمونه های اورجینال برای معماری جهان شوند.


تادائو آندو در نقش میمه
رم کولهاس در نقش دلقک شوم
ژان نوول در نقش دراکولا
بی یارکه اینگلس در نقش فرانکشتاین
ترجمه و تنظیم : محمد محبی - گروه معماران آرل
منبع : Archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-548.html