متریال های هوشمند چه تاثیری در دنیای معماری خواهند داشت؟

تحریریه معماری آرل
در دنیای معماری امروزی جهان، متریال های هوشمند و گسترش آن ها نقشی اساسی دارد. در این ویدئو Catarina Mota، در ارتباط با این موضوع، گفت و گویی خواهد داشت. با ما همراه باشید...

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5457.html