خنک سازی ساختمان با پنجره های هوشمند

تحریریه معماری آرل 
پنجره های هوشمند از سیستم های نوینی هستند که به منظور خنک و مطلوب سازی هوا در ساختمان هایی با مصرف انرژی بهینه به کار می روند. در این ویدئو شما را این پنجره ها آشنا می کنیم. با ما همراه باشید...

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5441.html