چهارشنبه های معرفی کتاب: فرهنگ دیجیتال در معماری

تحریریه معماری آرل
پیشرفت های خیره کننده در تکنولوژی دیجیتال، بر روی معماری و چشم انداز شهری تاثیر گذاشته است. طراحی کامپیوتری و شبیه سازی دیجیتال به فرم های جدید و رویکردی استراتژیک به معماری و توسعه شهری منتهی شده است. ابزارهای دیجیتال برای خلق اسکیس های اولیه تا تولید عناصر ساختمانی، امکانات جدیدی را ارائه می دهند که تا همین چند سال پیش غیرقابل تصور بودند. همچنین این امکانات جدید سوالات زیادی را در خصوص چالش های مقابل رشته معماری ایجاد می کند.
هدف این کتاب ارائه پانارومای کاملی از آنچه در حوزه طراحی دیجیتال اتفاق می افتد نیست. اگر کسی بخواهد خود را به جنبش های آونگارد هنری محدود کند، طراحان، پروژه های متعدد، کتاب ها و مقاله های بسیاری برای آنهایی که می خواهند در این زمینه اطلاعات کافی بدست بیاورند اختصاص یافته است. از طرف دیگر، تلاش های کمی برای ارائه نظری جامع از معنای واقعی و ریشه ای این زمینه  پرهیجان اندیشه و عمل برای قواعد معماری صورت گرفته است.

این کتاب به بررسی نقش مهم تکنولوژی های دیجیتال در طراحی معاری و زمینه های مرتبط با آن می پردازد. مولف در چهار فصل تاثیر فرهنگ دیجیتال بر معماری و نیز چشم انداز شهری را مورد بررسی قرار می دهد.
فصل 1: مردم، کامپیوتر و معماری: مرور تاریخی
فصل 2: تجربیات معماری دیجیتال در فرم و نمایش
فصل 3: از تکنولوژی تا جزئیات: به سوی مادیت های متفاوت
فصل 4: شهر در پراکندگی دیجیتال
نتیجه گیری، پیوستگی متریال و روند طراحی

مشخصات کتاب:

مولف: آنتوان پیکون
مترجم: مرتضی خیاط پور نجیب
ویراستار: مریم عارف
ناشر: پرهام نقش
نوبت چاپ: اول 1392
شمارگان: 500
قیمت: 165000 ریال

تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5399.html