چهارشنبه های معرفی کتاب: خیال مجسم

تحریریه معماری آرل
در زبان روزمره، واژگان «خیال» و «تخیل» به طور عادی و بدون تاملِ ژرف درباره معنا و اهمیت شان مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود، خیال پردازیِ ذهنی، محملی تعیین کننده در ادراک، تفکر، زبان و حافظه است. تخیل نیز تنها ظرفیتی بیهوده برای خیال بافی نیست، بلکه می توان آن را به مثابه شالوده ی انسان بودمان در نظر گرفت. به لطف تخیل است که قادر به فرا چنگ آوردن کثرت جهان و زنجیره تجربه به واسطه زمان و حیات هستیم. بدون تخیل، حسی از شفقت و مهربانی و یا حتی تصویری از آینده نخواهیم داشت؛ همچنین نمی توانیم قضاوت ها و انتخب های اخلاقی داشته باشیم. در نتیجه باید گفت تصور چند وجهی ما از جهان، محصول تخیل ماست. فیشته (Fichte) فیلسوف تصدیق می کند: «واقعیت تنها از طریق تخیل بارور می شود... کنش تخیل مبنایی برای امکان وجود آگاهی و زندگی مان می سازد.»
معمولا معماری به عنوان رشته ی علمی ای پنداشته و تحلیل می شود که فضا و هندسه را بیان می کند اما تاثیر ذهنی معماری به طور قابل ملاحظه ای از کیفیت خیالی نشات می گیرد که جنبه ها و ابعاد مختلف تجربه را در هستاری درونی شده و به خاطر سپرده شده ادغام می کند. واقعیت مادی با حوزه های ذهنی و تخیلی ما ترکیب می شود. 

این کتاب در پنج بخش اصلی سامان دهی شده که عبارتند از:

1. خیال در فرهنگ معاصر
2. زبان، اندیشه و خیال
3. وجوه متعدد خیال
4. کالبد شناسی خیال شاعرانه
5. خیال معمارانه

خیال مجسم، مصور به بیش از شصت تصویر متنوع است که از تصاویر علمی تا شاهکارهای تاریخی معماری و هنر ترتیب یافته اند: از تصاویر آثار میکل آنژ و فرمیر تا گوردون ماتا- کلارک و استادان مدرن مانند میس وند در روهه، لوکوربوزیه، آلوار آلتو و نیز آثار با اهمیت معاصرِ استیون هان و دانیل لیبسکیند.
یوهانی پالاسما یکی از متمایزترین معماران و متفکران معماری فنلاند است. مسند های پیشین او عبارت اند از: رئیس موسسه هنرهای صنعتی، هلسینکی؛ مدیر عامل موزه ی معماری فنلاند در هلسینکی و استاد و رئیس دانشکده معماری دانشگاه فناوری هلسینکی. او همچنین به عنوان استاد مدعو در بسیاری از دانشگاه های جهان تذریس کرده است. پالاسما بیش از 30 کتاب تالیف یا تصحیح کرده است. برخی از آنها عبارت اند از چشمان پوست، معماری و ادراک حسی و دست متفکر، حکمت وجود تجسد در معماری.

مشخصات کتاب:

نوشته: یوهانی پالاسما
ترجمه: علی اکبری
ناشر: پرهام نقش
شمارگان: 1000 نسخه
نوبت چاپ: اول 1395
قیمت: 250.000 ریال

تحریره معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5367.html