چهارشنبه های معرفی کتاب: دست متفکر، برنده جایزه " کتاب سال طراحی" 1393

تحریریه معماری آرل
در فرهنگ اینترنت زده ی امروزیِ ما که بیش از حد بر دنیای مجاز و تصویر تاکید می شود، ذهن و تن از هم جدا و سرانجام منفک شده اند. گرچه تظاهر فیزیکی بدن به خاطر جاذبه های خاصش مورد ستایش قرار می گیرد، اما نقش اش در بسطِ فهمِ کامل از جهان فیزیکی و نوع بشر مورد غفلت قرار گرفته است. پتانسیل تن انسان به مثابه وجودی داننده- که با همه ی حواس و تمام عملکرد های جسمانی اش برای تولید و حفظ معرفت ضمنی ساختار یافته است-غیر قابل تصور است.
تنها از طریق وحدت تن و ذهن است که پیشه وری و کار هنری به طور کامل فهمیده و درک می شود. حتی این تلاش ها- مانند نوشتن و فکر کردن- که به طور کلی به مثابه فعالیت های صرفا عقلانی ملاحظه می شود، به وحدت مهارت های ذهنی و یدی وابسته است.
در دست متفکر، یوهانی پالاسما، از پتانسیل اعجاب آمیز دست انسان پرده بر میداردو او نشان می دهد که چگونه مداد در دست هنرمند یا معمار به پلی میان ذهن خیال انگیز و تصویر ظاهر شونده تبدیل می شود. این کتاب ماهیت چند گانه ی دست، تکامل بیولوژیکی و نقش اش در شکل گیری فرهنگ ها را بررسی می کند، نقش ضروری وحدت دست – ابزار و در هم آمیختگی چشم- دست- ذهن را در زبر دستی هنرمند مورد تاکید قرار می دهد و سرانجام نشان می دهد که چگونه تن و ادراکات حسی نقشی حیاتی در حافظه و کار خلاقه ایفا می کنند. پالاسما در این کتاب کاوشی که در کتاب کلاسیک اش" چشمان پوست" آغاز کرده بود را با بررسی بیشتر کنش های متقابل عواطف و تخیل، فراست  ساختن، نظریه و زندگی ادامه می دهد و بار دیگر وظیفه ی هنر و معماری در بیان حقایق انسانی را باز تعریف می کند.
نویسنده ی این کتاب " یوهانی پالاسما" یکی از برجسته ترین معماران و متفکران معماری فنلاندی است. پالاسما 24 کتاب تالیف یا تصحیح نموده است. برخی از آن ها عبارتند از: چشمان پوست: معماری و ادراکات حسی، معماریِ تصویر: فضای وجودی در سینما و مواجهه ها.

سر فصل هایی از کتاب:

دستِ اسرار آمیز
دستِ کارگر
در هم آمیختگی چشم-دست-ذهن
دستِ ترسیم گر
اندیشه ی مجسم
تن، خویشتن و ذهن
عواطف و تخیل
نظریه و حیات

مشخصات کتاب:

تعداد صفحه: 168
نشر: پرهام نقش
تاریخ چاپ: 1395
قیمت پشت جلد: 15000 تومان

تحریریه معماری آرل
 

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5333.html