تخیلات خود را جدی بگیریم!

تحریریه معماری آرل
در این ویرئو Janet Echelman از مجسمه ای سیال سخن به میان آورده که بدین منظور از تورهای ماهیگیری الهام گرفته است. در ادامه با ما همراه باشید...

تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5329.html