خانه ای در ویتنام با تراس های پلکانی

مترجم: الهه کاشی
این خانه در قلب ویتنام توسط معماران H&P به صورت سه طبقه طراحی شده که هدف طراحان در این پروژه، ادغام معماری با کشاورزی بوده است؛ لذا بدین منظور در حجم ساختمان به گونه ای عمل کرده اند که با ایجاد 9 تراس فضاهایی برای پرورش پوشش گیاهی ایجاده نموده اند. از آثار مثبت استفاده از پوشش گیاهی در مقابل فضای داخلی، می توان به محدود کردن میزان گرد و غبار، سر و صدا، و حرارت به داخل خانه اشاره نمود. به طور کلی هر یک از این تراس ها داری پوشش گیاهی و سازگار با آب و هوای گرمسیری منطقه بوده که دسترسی به آن ها از طریق پلکان موجود در هر سطح امکان پذیر است و یک سیستم آبیاری یکپارچه، روند رشد و آبیاری منظمی را تضمین می کند.

فضاهای مختلف در سه طبقه به شرح زیر سازماندهی شده اند:

طبقه همکف: فضای بازی کودک، نشیمن، اتاق استراحت، آشپزخانه و یک اتاق خواب
طبقه اول: سه اتاق خواب 
طبقه دوم: فضای کار و پژوهش


تحریریه معماری آرل
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5311.html