طراحی داخلی بانک ملت - شعبه ی پارک ملتطراحی داخلی بانک ملت - شعبه ی پارک ملت تهران

کارفرما : بانک ملت
طراح : گروه معماران آرل
سال : بهار 1392
موقعیت : تهران - پارک ملت
متراژ : 230 مترمربع


پروژه ی بانک ملت شعبه ی پارک ملت یکی دیگر از پروژه های بانک ملت است که توسط گروه معماران آرل طراحی و هم اکنون در حال اجرا می باشد.نمونه پروژه های انجام شده توسط گروه معماران آرلسایر پروژه های طراحی داخلی گروه معماران آرل
اداری

تجاری

مسکونی

شعب بانک

نمایشگاه

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-530.html