9 برنده ایرانی در میان آثار برتر جایزه معماری آسیا 2016

تحریریه معماری آرل
آثار برتر دومین دوره جایزه معماری آسیا در تاریخ 17 اکتبر 2016 اعلام شد. این رقابت معماری به صورت دو مرحله توسط مجله معماری 2A برگزار می شود. مرحله اول در تاریخ اول جولای با بررسی 400 پروژه آغاز شده و در تاریخ 3 اگوست در صورتی که 358 اثر به مرحله بعدی راه پیدا کرده اند، به پایان می رسد. آثار ارسال شده در 7 دسته طبقه بندی می شوند و به صورت جداگانه در مورد آن ها قضاوت می شود. در این رقابت اهدافی همانند شناسایی ذات و ماهیت معماری در آسیا، مورد توجه قرار دادن هویت اجتماعی  فرهنگی و در نظر گرفتن روح و معنویت فضا  همراه با جنبه های فیزیکی ساختمان در نظر گرفته شده است. 

نزدیک ترین طرح ها به اهداف رقابت به عنوان برنده نهایی در نظر گرفته شده اند.
معیارها و اهداف داوری:
- دستاورد طراحی
- تجزیه و تحلیل متنی و مطالعات
- پیشرفت فنی
- استفاده خلاقانه از مواد
- بازتاب حس مکان و بوم شناسی (سازگاری با محیط زیست)
- بازتاب هویت فرهنگی
- مسئولیت های اجتماعی و جامعه و اتصال شهری
- شرایط اقتصادی و تاثیر گذاری آن

قضاوت مرحله نهایی بر اساس رای گیری از میان پروژه ها، و تعداد آرا صورت پذیرفته است. آثار به صورتی نمایشگاهی به نمایش درآمده و توسط اعضای هیئت منصفه، کمیته سازماندهی و برخی از معماران بین المللی مورد قضاوت قرار گرفتند. در نهایت 25 اثر به عنوان برندگان این رقابت شناخته و معرفی شدند. باعث افتخار است که اعلام کینم 9 اثر برتر این رقابت از میان آثار معماران ایرانی می باشد. 
بخش احیا و مرمت( نوسازی و بهسازی)
نفر اول:

نفر دوم:

نفر سوم:

بخش فضاهای عمومی
نفر اول:

نفر دوم:

نفرسوم:

تقدیر و تشکر ویژه از طرح:

بخش مسکونی

ویلا
نفر اول:

نفر دوم:

نفر سوم:

آپارتمان
نفر اول:

نفر دوم:

نفر سوم:

بخش پروژه های شهری 
نفر اول مشترک:

نفر اول مشترک:

نفر اول مشترک:
بخش معماری داخلی:
نفر دوم مشترک:

نفر دوم مشترک:
نفر دوم مشترک:

نفر دوم مشترک:
بخش معماری آینده (طرح های خلاقانه):
نفر دوم مشترک:

نفر دوم مشترک:

نفر دوم مشترک:
بخش تجاری:
نفر اول:

نفر دوم:


تصاویر داوری جایزه معماری آسیا 2016:
مترجم: پروانه شاه سوار
تحریریه معماری آرل
منبع:asiaarch2a

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5236.html