متریال های هوشمند، فلزاتی که نفس می کشد!!

 
تحریریه معماری آرل
متریال های هوشمند نقشی اساسی در معماری مدرن جهان دارند. بهره برداری از تکنولوژی و علوم زیستی به معماران کمک می کنند تا به ایده های شگفت انگیز خود نزدیک تر شوند. با ما همراه باشید...

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5230.html