کارخانه و ساختمان اداری شرکت ساعت سازی واچرون کنستانتین/ برنارد چومی

گردآورنده: الهه کاشی
طرح ساختمان تولیدی و مدیریتی قدیمی ترین شرکت ساعت سازی سوئیس برگرفته از یک صفحه نازک با سطحی ظریف و پرداخت شده است که به راحتی می تواند بر روی خود خم شود. سطح بیرونی این صفحه، فلزی است و رویه ی درونی آن از چوب خواهد بود.
سازه ظریف و غیر متقارن بتنی بنا اجازه می دهد تا صفحه فلزی به راحتی باز شده و از هندسه سازه پیروی کند. فضای به وجود آمده از بیرون درخشان و با صراحت است و از درون گرم و دعوت کننده. این فضا مکانی بسته و محصور نمی سازد چراکه ماهیت و منطق صفحه بازشونده حجم بالایی از نور و روشنایی را از جبها شمالی وارد کرده و در جبهه ی جنوبی ضمن ایجاد ورودی دلگشایی برای کارکنان، میزان نور را کنترل و محدود می کند.


پارکینگ در زیر ساختمان و پوسته ی فلزی قرار دارد که ساختمان آنرا پوشانده است اما نور طبیعی نیز به آن نفوذ می کند. بالایی پوسته ی فلزی چنانچه از برش ساختمان معلوم است نورگیرهایی آرام و پر از هوای تازه از شرق و غرب ساختمان امتداد پیدا می کنند. حرکت صفحه فلزی پوسته ی ساختمان را شکل داده و ایجاد پیوستگی عملکردی و بصری می کند که از بخش تولید تا مدیریت و طراحی امتداد دارد.
این پیوستگی در سایت پروژه نیز تکرار می شود. نظم گیاهان کاشته شده به صورتی است که گویا این صفحه فلزی خم شده با رویه ی چوب طبیعی درون یک جعبه ی مخصوص جواهرات قرار گرفته است.

تحریریه معماری آرل
گردآورنده: الهه کاشی
منبع: کتاب برنارد چومی

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5180.html