دانشکده معماری دانشگاه بین المللی فلوریدا

تحریریه معماری آرل
معماری: برنارد چومی
موقعیت: فلوریدا
سال: 1999-2003
دانشکده معماری جدید که به عنوان بستری برای توسعه فرهنگی شناخته می شود در بزرگ ترین شهر جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا واقع شده است. این مدرسه نوپای معماری به عنوان مدرسه ای که دانشجویان از نواحی مختلف به آن می آیند توصیف می شود و زمان دانشجویان به سه قسمت تقسیم می شود. بخشی در محل کار جهت کسب معاش، بخشی دیگر در دانشکده صرف یادگیری و بخش دیگر در خانه. آنچه در اینجا مهم و اصلی می باشد، تحول و مبادلات اجتماعی است. بحث و مجادله و برخورد افکر میان دوستان، هم دانشکده ای ها و استادان که فقط در دانشکده روی می دهد.
ایده توانایی برای ایجاد رویداد و ارتباط، مفهوم اصلی طرح است که جزئیات آن شامل دو بال هوشیار است. این دو بال فضایی را تعریف می کنند که با انرزی حاصل از سه مولد رنگین فعال می شود. بال ها از بتن سفید پیش تنیده ساخته شده اند. مولدها به ترتیب با سرامیک با طیف رنگ زردف سرامیک با طیف رنگ قرمز و عناصر طبیعی شناخته می شوند. 

تحریریه معماری آرل
منبع: کتاب برنارد چومی
tschumi

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5126.html