طراحی پناهگاه و رصدخانه کوهستانی

مترجم: الهه کاشی
یک کارگاه آموزشی صنعت چوب در ایتالیا، مکانی را به عنوان رصدخانه و محل استراحت کوهنوردان طراحی نموده اند که بر فراز کوه سنگی در رومانی و مشرف به شهرستان Brasov واقع شده است. در واقع دلیل انتخاب این سایت، وجود پتانسیل های معماری قوی در شهر و به نوعی جوان سازی چشم انداز بوده است. لذا باعث شد تا تعداد گردشگران و کوهنوردان به این سایت افزایش یابد.
به طور کلی، طراحی سازه به گونه ای سازگار با محیط بوده است چرا که بدون ایجاد تغییراتی در سایت، پروژه را بنا کرده اند. به طور مثال سطح چوب در مکان هایی که برآمردگی سنگ وجود دارد، قطع شده است.


تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5068.html