اسامی شرکت کنندگان در جشنواره عکاسی «ته­ ران» منتشر شد


به گزارش ستاد خبری نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی «ته­ ران»، اسامی شرکت کنندگان در در نخستین جشنواره عکاسی «ته­ ران» با رویکرد زندگی در محلات قدیم بدین شرح می باشد:لینک دریافت اسامی شرکت کنندگان در جشنواره:

http://up.toca.ir/images/ty1sqfzthevbs2xrc17k.docx


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-504.html