دانشکده معماری شاهکاری از برنارد چومی

تحریریه معماری آرل
این ساختمان که مختص یک مدرسه معماری جدید در نزدیکی پاریس است دو مساله را مطرح می کند. اولی درباره ی سمت و سویی آموزش در دهه آینده پس از طراحی می باشد و دومین مساله جذابیتی است که قرارگیری یک دانشکده در بافت متراکم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک مرکزیت شهری می تواند داشته باشد. 
در این طرح که در دو فاز ساخته شده، تمامی عملکرد های برنامه ریزی شده، پیرامون یک فضای خطی بزرگ به ابعاد 20 در 100 متر سازمان یافته اند و تحت تاثیر عملکردهای پیرامونی فعال و پویا می شوند. این فضا به عنوان مکانی برای جشن و شادی، بحث و مجادله، نمایش و اجرای آثار هنرمندان و همچنین کنفرانس های مهم و نمایشگاه های هنری پیشرو طراحی شده است. بخش های عملکردی و ضروری دانشکده شامل آتلیه ها، سالن های کامپیوتر، مدیاتک، قسمت اداری و سازمانی دانشکده و فضاهای تحقیقاتی همگی به این فضای مستطیل شکل درونی باز می شوند. به همین صورت فعالیت های درون آتلیه ها نیز از درون این سالن طولی و کشیده قابل مشاهده می باشد. تحریریه معماری آرل
منبع: کتاب برنارد چومی

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5037.html