معماری سالن کنسرت و مرکز نمایشگاه توسط برنارد چومی

تحریریه معماری آرل
معماری: برنارد چومی
سال: 1998-2001
موقعیت: rouen, france
هدف این طرح ایجاد امکاناتی برای شتاب دادن به رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی در منطقه روئن در آغاز قرن بیست و یکم بود. سایت پروژه یک فرودگاه غیر فعال و متروک بود که در وورودی روئن واقع شده است و از پاریس با اتومبیل در زمان کمتر از یک ساعت و نیم می توان به آنجا رسید. سالن کنسرت ساخته شده با ظرفیت 7000 نفر که برای کنسرت موسیقی، اجتماعات سیاسی و مراسم گوناگون تفریحی طراحی شده که از جاده ملی 138 به شکل زیبایی دیده می شود. پلازا و سالن نمایشگاهی به مساحت 6500 متر مربع در قطعه ای از سایت به مساحت 28 هکتار که به وسیله شبکه نورپردازی و محوطه سازی شکل گرفته، قرار دارند. سالن کنسرت به گونه ای طراحی شده که از سمت چاده چه در جهت رود و یا در جهت خروج از شهر ارزش بصری یکسانی داشته باشند. پلازا به سمت ورودی های مجزای سالن کنسرت و ساختمان نمایشگاه باز می شود. بازشوهای سازه ای بدون اینکه منطق ساختاری آن ها را منقطع یا مختلل کند ورود جمعیت را به ساختمان براحتی امکان پذیر می نماید. 
تحریریه معماری آرل
منبع: کتاب برنارد چومی 

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5013.html