ویلای مهرشهر هومن بالازاده

تحریریه معماری آرل
منابع: hoobadesign
مجله معماری و ساختمان
معماری: هومن بالازاده
مساحت: 330مترمربع
موقعیت: مهرشهر کرج
ویلایی با مساحت 330مترمربع در میان یک باغ خصوصی رو  به دریاچه در حدود سه هکتاری با سازه ای که در حد یک طبقه انجام شده بود، شرایط طراحی این ویلا در ابتدای کار بود. ویلایی که کاملا با طبیعت محیط قرارگیری خود ادغام شود و خود را با محیط یکی نماید، هدف طراحی این ویلا بود. با استفاده از فضاهای باز و نیمه باز امکان استفاده از دیدهای مختلف سایت فراهم شده و شکل دهی هم ارزش بیرون و درون پروژه از اهداف طراحی بوده و سعی شد که معماری داخلی با بیرون ویلا به بیانی یکپارچه برسد. 

ارتباط محیط درون و بیرون پروژه با روش های مختلفی در اینکار انجام شده است:
1- ایجاد بازشوهایی برای استفاده از نور طبیعی جنوبی و کشاندن حرکت نور از طریق لایه های شفاف مختلف در داخل به گونه ای که کیفیت نوری در داخل فضا بر اساس نور خورشید تغییر نماید.
2- ایجاد فضای سبز در میانه ساختمان و قسمتی که زیر فضای پله می باشد، باعث شد که حس فضایی سبز محیط پیرامونی در درون فضا نیز وجود داشته باشد.
3- به کارگیری فضاهای نیمه باز و باز در درون پروژه و کشیدن محیط اطراف به درون فضای زندگی بود که این امر توسط فضاهای نیمه باز و کاملا باز انجام شد. 
4- در تمامی دیوارهای پیرامونی که در قسمت سرویس های بنا می باشد، سنگ داخلی هماهنگ با سنگ بیرونی است و از سنگ بیرونی در دوارهای فضای اصلی فضای داخلی استفاده شده است.
تحریریه معماری آرل
منابع: hoobadesign
مجله معماری و ساختمان

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4990.html