طراحی سازه تصفیه کننده آب مورد نیاز کشاورزی

مترجم: فائزه میرزائی
آبیاری مناطق کشاورزی با بهره گیری از سیستم تصفیه آب های غیر قابل استفاده تاثیر بسیاری زیادی در توسعه بخش کشاوزی و تولید و همچنین حفظ منابع ارزشمند آب شیرین دارد. طراحی این دستگاه عظیم تصفیه آب که توسط Alexandru Predonu و با بهره گیری از انرژی خورشیدی انجام پذیرفته می توانند تحولی تاثیر گذار در مصرف منابع آبی و آب های شیرین دنیا داشته باشد. این حلقه ی بزرگ گردان مزرعه ای عظیم است که با دریافت آب دریا، کربن دی اکسید و انرژی خورشید به تولید گیاه و در نتیجه غذا می پردازد که تولید کود گیاهی و آب شیرین نتایج دیگر این فرایند است. پانل های photovoltaic که نوعی پانل خورشیدی هستند سالانه 440 مگاوات ساعت انرژی تولید می کنند که تمامی آن برای فرایند شیرین کردن آب دریا و چرخش سازه مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این سازه می تواند تا 1000 متر مربع زمین کشاورزی و تولید گیاهان خوراکی و 340 میلیون گالن آب شیرین در طول یک سال را محقق کند. 
 
 
تحریریه معماری آرل
منبع: inhabitat

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4945.html