طراحی داخلی مرکز استراحت در هتل اگزدرا

تحریریه معماری آرل
معمار ایتالیایی، سیمونه میشلی این مرکز را طراحی کرده است. این مرکز بهبودی، در واقع مجهز به انواع امکانات مورد نیاز برای استراحت و ریلکسیشن اعصاب و جسم از جمله سونا و جکوزی می باشد. این مرکز بهبودی، در هتل اگزدرا واقع در شهر نایس فرانسه قرار دارد.

Wellness Centre in the Exedra Nice Hotel by Simone Micheliتحریریه معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-494.html