معماری بخش الحاقی موزه دریانوردی با چوب های 25 سال در آب مانده!

تحریریه معماری آرل
معماری: Mecanoo
مکان: Texel, The Netherlands
سال: 2011
تاریخ طولانی دریانوردی تکسل، بزرگ ترین جزیره از جزایر فریزین غربی، در این موزه به نمایش گذاشته شده است. نمای ساختمان متشکل از تیرهای چوبی است که آب با خود آورده، مصالح رایج در ساختمان های سنتی منطقه. ساختمان از الوارهای چوب جنگلی بازیافتی ساخته شده که متعلق به سپرکوبی کانال شمالی هلند بوده اند. پشت این تخته ها که 25 سال در آب مانده اند، یک پوسته تمام شیشه ای و ردیفی از نورگیرهای شیشه ای، چشم اندازی به آسمان در داخل ساختمان فراهم می کنند. سازه فولادی بام روی ستون های فولادی متصل به سقف در طبقه همکف تکیه دارن. در اینجا تاثیر متقابل نور طبیعی و مصنوعی و توالی فضاهای باز و بسته، محیط داخلی خوشایندی به وجود آورده است. تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily
مجله معمار شماره 83

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4904.html