بازی های المپیک ریو 2016 بهانه ای برای هنرنمایی نقاش خیابانی

تحریریه معماری آرل
بازی های المپیک ریو 2016 بهانه ای شد تا هنرمند خیابانی برزیلی به نام eduardo kobra، با تلاش برای کسب رکورد جهانی بزرگترین نقاشی دیواری، روی دیواری به مساحت 3000 متر را نقاشی نماید. این دیوار با طول 190 متر و ارتفاع 15.5 متر می باشد که ادواردو در پاسخ به حلقه های نماد المپیک، 5 چهره از 5 قاره را روی دیوار نمایش داده است.
وی به منظور تکمیل این پروژه از 100 گالن رنگ سفید، 1500 لیتر رنگ رنگی و حداقل 3500 اسپری رنگ استفاده نموده است که دوماه به مدت حداقل 12 ساعت در روز مشغول این کار بوده تا به اتمام برسد.
این نقاشی ها مشابه نقاشی های دیواری مهدی قدیانلو در تهران می باشد.نقاشی هایی که از ذهن خلاقانه و جسورانه این هنرمند نشأت گرفته است.


تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4877.html