نگاهی به مرکز بین المللی مُد، توسط گروه معماری MAD

مترجم: الهه کاشی
گروه معماران معروف MAD، طرحی از مرکز بین المللی مد xinhee، واقع در جنوب شرقی چین را ارائه داده اند که این مجتمع متشکل از 6 ساختار شبیه گلبرگ می باشد و حول هسته مرکزی گسترش یافته اند. این پروژه به صورت ارگانیک طراحی شده و به نوعی فضاهای اداری با فضای سبز باغ تلفیق شده اند. لذا پروژه هماهنگی و ارتباطی خاص با محیط اطراف خود دارد. همچنین، یک پوشش شفاف به منظور کاهش تابش خورشیدی و ارائه نور طبیعی به دفتر، نمای ساختمان را پوشانده و وجود پانل های خورشیدی روی سقف باعث تامین برق مصرفی مجتمع می شود.
در ادامه، می توان به وجود دهلیز مرکزی اشاره نمود که به عنوان فضای جمعی عمل می کند و میان طبقات پل باریکی در نظر گرفته شده است که برای تبلیغات مد، مورد استفاده قرار می گیرد. 
هم اکنون این پروژه در حال ساخت و ساز می باشد که دارای سایتی به مساحت 15000 متر مربع و زیربنای 61000 متر مربع می باشد و امید است تا سال 2017 به اتمام برسد.


تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4874.html