نگاهی به معماری آزمایشگاه ملی در چشم انداز های سوئد

مترجم: الهه کاشی
آزمایشگاه MAX IV به عنوان مرکز تحقیقاتی ملی در حومه Lund، سوئد طراحی شده است. این مجموعه زیر نظر شورای پژوهش سوئد و دانشگاه لوند عمل می کند و فعالیت های آن در زمینه های مختلفی اعم از محاسبه ارتعاشات زمین، موازنه جرم، مدیریت فاضلاب، و نگهداری از گونه های طبیعی می باشد. محققان و مهندسان از طریق آزمایش در بزرگراه های اطراف، میزان ارتعاشات زمین را محاسبه کرده و برنامه های تحقیقاتی خود را توسعه می دهند. همچنین، در موضوع مدیریت فاضلاب نیز با برنامه ریزی های متعددی آب مورد نیاز سایت را جمع اوری و ذخیره می سازند. 

تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4840.html