طراحی داخلی گذرگاه شیرینی 40 !

تحریریه معماری آرل
این مکان برای اولین فروشگاه یک شیرینی پز جوان طراحی شده است و از آنجا که این فروشگاه در طبقه همکف ساختمانی نوساز واقع شده و فاقد هرگونه دکوراسیون و تغییرات قبلی بوده است. هیچ محدودیتی در طراحی آن وجود نداشه است. کارفرما به دنبال یک طرح ابتدایی برای محصول بوده که در آن ویترین های یخچالی و میزها در دو ردیف در نظر گرفته شوند تا مشتریان بتوانند پشت آن ها بنشینند و سفارش خود را میل نمایند.
تحریریه معماری آرل
منبع: agusticosta

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4830.html