نمایشگاه اتومیبیل لکسوس در مانیل

تحریریه معماری آرل
اساس طراحی این نمایشگاه خودرو، بهره جستن از مفاهیم آینده نگرانه برند لکسوس هچون اشکال زیبا و دوستدار طبیعت و مهمان نوازی عالی  در تمام بخش های نمایشگاه بود. فرم پویا و مجسمه مانند ساختمان به نحوی است که از فواصل دور قابل تشخیص است و نظر عابران و رانندگان را فارغ از نشان لکسوس به خود جلب می کند. آب و فضای سبز دو عنصری هستند که در سالن ورودی از بازدیدکنندگان استقبال گرمی می کنند. فضای سبز حیاط در مرکز نمایشگاه پس زمینه ای بسیار زیبا برای نمایش خودروهاست. نمایشگاه، اتاق مذاکره و تالار نشیمنک ه بازدیدکنندگان را از فضای عمومی به مکان ای خصوصی هدایت می کند، همگی در اطراف حیاط واقع شده اند. پارتیشن های متحرک اطراف نمایشگاه طراحی و فرمی مانند شوجی دارند که نوعی پارتیشن کشویی کاغذی تعلق به کشور ژاپن است.
تحریریه معماری آرل
منبع: مجله معماری داخلی

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4818.html