یک شنبه های عکاسی: دیدی خلاقانه به آثار شهرسازی جهان

تحریریه معماری آرل
این پروژه خلاقانه از سال پیش در شهر لندن شروع شده و سپس به دیگر نقاط اروپا راه پیدا کرده است. هدف از اجرای این کار به نمایش گذاشتن متفاوت آثاری است که مردم شهر و توریست ها هرروزه آن را مشاهده می کنند. در ادامه می توانید آثار بیشتری را مشاهده کنید...تحریریه معماری آرل
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4736.html