معماری داخلی منزل با تلفیق طراحی خشن و ظریف

مترجم: الهه کاشی
این پروژه ترکیبی از طراحی خشن و ظریف است چنانچه مجاورت سقف سیمانی با دکوراسیون و مبلمان، گرافیک عمیقی را ایجاد کرده است. به طور کلی در ایجا از مبلمان کلاسیک استفاده شده و وجود رنگ آبی در فضا بسیار شاخص و چشم گیر می باشد. همچنین، وجود پنجره سرتاسری نمایش گسترده ای از خط افق شهر را نمایان می کند و نور طبیعی منزل را تامین می نماید.
در ادامه می توان به طراحی آشپزخانه جزیره اشاره کرد که کابینت های طرفین دارای عملکرد متفاوتی می باشند، به طوری که کابینت های سمت آشپزخانه به منظور نگهداری وسایل مورد نظر و باکس بیرونی برای نگهداری عناصر تزیینی و دیگر اشیاء نشیمن به کار می رود.


تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: archilovers

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4722.html