معماری آسمان خراش های منتخب در سال 2016

مترجم: فائزه میرزائی

1: Hearst Tower / نیویورک / نورمن فاستر

2: Shanghai Tower  / شانگهای / چین / برنده ی آسیا و استرالیا


3: Via 57 West / نیویورک / آمریکا


4: White Walls / نیکوزیا / قبرس


5: The Cube / بیروت / لبنان / برنده خاورمیانه و آفریقا


6: Pin-Fuse / برنده بخش نوآوری و خلاقیت


7: Taipei 101 / تایپه / تایوان / برنده بخش عملکرد و کارایی


8: Wuhan Tiandi / ووهان / تایوان / برنده بخش زیستگاه های شهری


تحریریه معماری آرل
منبع: architecturaldigest

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4621.html