نوسازی اسکله الکساندرا و طراحی ترمینال دریایی

مترجم: الهه کاشی
در کانادا، مونترال بندر به منظور بازگرداندن اسکله الکساندر، از یک طرح بازسازی اسکله و ترمینال مسافربری دریایی رونمایی کرد. در این طرح پارکی قرار داده شده که تفرجگاهی برای استراحت مسافران و بازدید مردم از اسکله به شمار می رود و دارای امکانات خدماتی از قبیل فروشگاه، مغازه های خرده فروشی، رستوران و ... می باشد. در واقع مسیر دسترسی به اسکله برای وسایل نقلیه و عابرین پیاده نیز در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور بهبود جریان ترافیک برای وسایل نقلیه پارکینگی تعبیه شده است.
طراحی برج نیز به گونه ای است که دارای دو کنسول می باشد که این کنسول ها تحت عنوان فضاهای مکث عمل می کنند. بازدیدکنندگان در این فضاها قادرند تا از مناظر بندر لذت ببرند. همچنین این برج در تاریکی شب همانند فانوس دریایی روشن و نمایان می شود.
تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4617.html