طراحی مبلمان اداری 2016

مترجم: الهه کاشی
در شیکاگو مجموعه ای از مبلمان اداری را برای شرکت کانادایی طراحی و نمایش دادند. همان طور که می دانید هر مدیری در هنگام شروع تاسیس شرکت و راه اندازی دفتر کاری خود، یکی از اصلی ترین دغدغه هایش تهیه مبلمان اداری مناسب می باشد و آیتم های زیادی چون تعداد نفرات، دیزاین، کیفیت و سقف هزینه در انتخاب مد نظر می باشد. انواع این مبمان اداری اداری شامل : صندلی کارمندی، صندلی کنفرانس، صندلی مدیریتی، صندلی اپراتوری، نیمکت های کارگاهی و تخته سیاه، صندلی و مبل انتظار می باشند که سعی می شود علاوه بر جنبه عملکرد یبه جنبه زیبایی شناسی آن ها توجه شود تا محیط کاری راحت و لوکسی فراهم کنند.
به طور کلی، بهتر است دکوراسیون داخلی و دکوراسیون اداری، مجموعه ای از بینش و چینش تجهیزات محیط برای بدست آوردن یک هارمونی در دکوراسیون باشد.
 
تحریریه معماری آرل
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4560.html