طراحی داخلی قطار گردشگری در ژاپن

تحریریه معماری آرل
طراحان Yasuyuki Kawanishi، Yuri Sasai و Tomohiro Himeno در ژاپن از قطار گردشگری رونمایی کردند، که طراحی داخلی آن با حفظ هویت آن صورت گرفته است. قطار دارای دو واگن و با دیواره ی قرمز رنگ می باشد که ترکیب چشم گیری با فضای طبیعی به وجود می آورد. واگن اول رستوران و میزبان غذاهای فرانسوی و واگن دوم متشکل از 45 صندلی می باشد.
به طور کلی در طراحی این وسیله توجه ویژه ای به بکار گیری پنجره های برزگ بجای دیواره داشته است تا مسافران قادر باشند از چشم انداز های طبیعی و دیدنی ژاپن لذت ببرند. لذا هر یک از صندلی ها دارای دید بصری گسترده ای به بیرون می باشد.
 
تحریریه معماری آرل
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4538.html