نگاهی به طراحی مهدکودکی در چین

مترجم: الهه کاشی
معماری: UDG + SEU
موقعیت: Huishan, Wuxi, Jiangsu, China
مساحت: 7891.1 مترمربع
سال: 2014
این مهدکودک در مدت سه ماهه در منطقه مسکونی ساخته شد. این ساختمان سه طبقه به شکل بیضی به منظور ایجاد محیط یادگیری ایده آل و امن برای کودکان طراحی شده است، که به طور مستقیم با فضای بیرون از منزل متصل شده و بسیار در معرض آفتاب می باشد. طراحی داخلی و کف محوطه با اشکال منحنی نرم و به رنگ های شارپ انجام شده تا محیط دلنشینی برای کودکان فراهم کند و موجب اشتیاق آنها در یادگیری شود. همچنین، مدلسازی و طراحی محوطه مهدکودک به گونه ای است که یک فضای محصور باکیفیت برای پیاده روی ایجاد شده است.
در ادامه، به دلیل وجود مسیر های خیابان دور سایت از پوشش گیاهی به منظور کاهش سر و صدا استفاده شده است.تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4513.html