نمایشگاهی خلاقانه در کاخ ورسای

مترجم: پروانه شاه سوار
در هشت سال گذشته کاخ ورسای میزبان یک سری از هنرمندان بین المللی بوده است. در این تابستان، اولافور الیاسون، نمایشگاهی تلفیقی از  آبشارها، مه، آینه و بازی با نور را خلق کرد که در دو بخش سازماندهی شده است: یک سری از آثار در فضای باز واقع در اطراف زمین و کاخ قرار گرفته اند و برخی دیگر در داخل کاخ پرزرق و برق ورسای. ایده استفاده از آب و مه در فضای خارجی برای تقویت احساسات ناپایداری و تحول توسط طراح اجرا شده است. در داخل ساختمان طراح از بازی نور و آینه استفاده کرده است و بازدید کنندگان انعکاس خود را در مکان های غیر منتظره کشف خواهند کرد. تلفیق و ارتباط فضای داخل و خارج ساختمان با ایجاد چشم اندازهای فوق العاده ی این ساختمان ایجاد شده است.

تحریریه معماری آرل
مترجم: پروانه شاه سوار
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4512.html