بازسازی نمایشگاه صنعتی-اداری آریو چوب توسط تیم طراحی علیرضا تغابنی

گردآورنده: پروانه شاه سوار
معماری: علیرضا تغابنی، مجید جهانگیری، مریم گلبرگ و شهاب رمضانی
مساحت: 2070 مترمربع
سال: 1393-1394
برنده رتبه نخست در بخش بازسازی جایزه معماری سال 1394
این پروژه در شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب واقع شده است و مکانی برای به نمایش گذاشتن دستگاه های چوب وارداتی به سفارش شرکت آریو چوب می باشد. پروژه بازسازی کارخانه و نمایشگاه صنعت چوب بوده  که توسط تیم طراحی تغییراتی در سیرکولاسیون قسمت  های مختلف آن اتفاق افتاده است. به سبب این که دستگاه های چوب برای خرید و بررسی می بایست از ارتفاع بررسی شوند سیرکولاسیون از اتاق مدیریت در طبقه سوم شروع و به قسمت های دیگر راه پیدا می کند. این مجموعه از بلوک های ساختمانی پیش ساخته بتنی ساخته شده است که هر بلوک ساختمانی به 4 قسمت تقسیم شده است. 

تحریریه معماری آرل
گردآورنده: پروانه شاه سوار

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4450.html