طراحی و دکوراسیون سالن زیبایی BEBLOND STORE


طراحی و دکوراسیون سالن زیبایی BEBLOND STORE

BEBLOND STORE INTERIOR DESIGN

فروشگاه در استاتگارت آلمان واقع شده است.طراحی این فروشگاه بر عهده معمار"رومسپیلکانت" بوده است.این پروژه در سال2011 اجرا شده؛این فروشگاه 108متر مربع مساحت را پوشش داده است.


پلان فروشگاه BEBLOND STORE

تحریریه معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-445.html