مجموعه چند عملکردی زورلو در استانبول

مترجم: پروانه شاه سوار
معماری: Emre Arolat Architects
موقعیت: استانبول، ترکیه
مساحت: 6390 مترمربع
سال: 2013
در تقاطع مناطق شهری و مراکز تجاری شهر استانبول، مجتمعی چند عملکردی ساخته شده است که با دسترسی آسانش محبوبیت ویژه ای در میان مردم پیدا کره است. این پروژه از ساختمان های متعدد پیرامون یک میدان عمومی تشکیل شده است که  کاربری های گوناگونی همانند تجاری، مسکونی، ادری، امفی تئاتر با ظرفیت 2500 نفر و...را  در خود گنجانده است.  تحریریه معماری آرل
مترجم: پروانه شاه سوار
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4447.html