معماری هزاره سوم: معماری غیر استاندارد

گردآورنده: پروانه شاه سوار
جهان در حال تغییر است و دیگر معماری، تنها هنر ساختن نیست. معماری دیگر همان نخواهد بود که سال ها بشر با آن مواجه بوده است و از این پس معماری به گونه ای خاص، تحریک آمیز خواهد بود و تمامی اجزای ساختمان باید طوری طراحی شوند که فعال و پویا باشند، و به عنوان اشیا منفعل دیده شوند. این فرض، انقلابی در عرصه معماری و در راه فرایند طراحی و سازماندهی فضا است.
یک چیز روشن است، بااستفاده پیوسته و فزاینده از نرم افزارهای کامپیوتری، معماری دیجیتالی می شود. اما آنچه که هنوز کمتر نمود یافته است، کاربرد چنین تغییراتی است. استفاده گسترده از برنامه های کاربردی بر اساس سیستم های الگوریتمیک، مستلزم تغییراتی در طرح و ابزارهای ساخت می باشد. معماری غیر استاندارد، انعکاس بر زبان معماری و حوزه کاربردیش، بر اساس بهره برداری از عناصر دیجیتالی و مجازی است. امروزه روش های ساخت سنتی می تواند با ساخت مبتنی بر الگوسازی عناصر معماری از پیش ساخته، مقایسه کرد.

سوال مهم این است که چگونه فرایند دیجیتالی تمام کلیت معماری از طرح اولیه تا محصول نهایی را تغییر داده است؟

نظریه و عنوان غیراستاندارد نخستین بار در زمینه ریاضیات با کار ابراهام رابینسون در سال 1961 ظهو یافت. اشارات آن بسیارند و هر قاعده ای را که می توان بدان سیستم های الگوریتمیک اختصاص داد، تحت تاثیر قرار می دهد. در دنیای ریاضیات، نظریات غیر استاندارد یا غیر معمول، راه را برای تئوری هایی نظیر فرکتال و هم هوش مصنوعی آشکار می کند.
اما غیر استاندارد، باید به وضوح در مقام سنجش با استاندارد قرار گیرد، برای مثال می تواند با افسانه های معماری مدرن که  نمونه هایی بر اساس اصول ویترویوس است، مقایسه گردد.چنان چه در نمودار، برهم ریختن این اصول، بازنمایی شده است.
معماری غیر استاندارد، قسمتی از تاریخ است که پنهان بوده و هم اکنون در حال احیا است و این مدیون پیشرفت های طرح های است که مدت ها به خاطر محدودیت های استاندارد سازی و همچنین تکنولوژی، پنهان و خاموش بوده است.

تفسیر و شرح ضعیف تر غیر استاندارد، یعنی اعمال تغییرات بر روی یک نمونه از قبل بنا شده. اما مبارزه برای معماری غیراستاندارد، یک گونه بنیادی تر بوده که تعمیمی منحصربه فرد در معماری را شامل می شود. اما سوالی که امروزه از طرف منتقدین و تئوریسین های معماری بیان می شود آن است که آیا می توان به معماری غیراستاندارد که نشانه یک جهان قرن بیست و یکمی است اعتماد کرد؟


تحریریه معماری آرل
گردآورنده: پروانه شاه سوار
منبع: فصلنامه طراح- شماره 10

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4432.html