طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

مترجم: الهه کاشی
معماری: Rosan Bosch Studio
موقعیت: Abu Dhabi - Abu Dhabi - United Arab Emirates
مساحت: 29000 متر مربع
سال: 2015
در این آکادمی طراح برای حمایت از سبک های مختلف یادگیری و مهارت های آموزشی مدرسه را به یک محیط یادگیری متفاوت تبدیل کرده است که باعث تحریک نیازهای فردی هر دانش آموز و تداعی کننده حس غرور آنها می شود.   در این میان بسیاری از عناصر خاص و مبلمانی طراحی شده است که با توجه به مسیر های و راهروها، فضاهای جمعی و جلسات یادگیری مشارکتی به وجود آورده است و در راهروها بجای یک فضای معمولی و خالی از عناصری استفاده شده تا فضا برای کودکان جذاب و در عین حال سرگرم کننده باشد. همچنین، در استخر از المان هایی چون صدف رنگی استفاده شده تا دانش آموزان را تشویق به یادگیری شنا کند و به آنها جسارت  شیرجه زدن بدهد.
در ادامه، نور یکی از اصول مهم در طراحی فضاهای آموزشی و تامین آسایش بیشتر می باشد. معیارهای عمده در طراحی روشنایی داخل یک فضا عبارت است از میزان شدت روشنایی و مقدار انعکاس سطوح. همچنین رنگ ها نیز در این فضا ها بی اهمیت نیستند، زیرا که رنگ در ایجاد التهاب یا آرامش کودک تاثیر گذاشته و طبعا درگاه تاثیرات به جا مانده از نحوه ی برخورد رنگ در زمان کودکی تا پایان عمر باقی می ماند. همانطور که رد تصاویر مشاهده می شود در این آکادمی از رنگ های گرم و درخشان جهت ایجاد محیطی پرهیجان و از رنگ های سرد برای ایجاد محیطی آرام استفاده شده است.

تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4387.html