چهارشنبه های گالری گردی: معرفی و بررسی برنامه های گالری های تهران

گردآورنده: فائزه میرزائی
گروه آرل در چهارشنبه های گالری گردی به بررسی و معرفی برخی از نمایشگاه های هنری می پردازد. در این هفته قصد داریم شما را با گالری نقاشی مرتضی اسدی، نمایشگاه نقاشیخط عقل سرخ و نمایشگاه عکس حوا در همین چند قدمی است آشنا کنیم.
1: نقاشی های مرتضی اسدی

 


 ضرباهنگ تجربه های او که در دهه های شصت و هفتاد شتاب گرفته، امروز راه آرامشی را می پیماید که همچنان پویش خود را حفظ کرده است. هنوز بیراهه هایی برای گذر کردن باقیست. حاصل این همه صرف نیرو و وقت البته نوعی ذوق است؛ ذوقی که مدام تالیف می شود، دارای گذشته است هم چنان که به پیشواز آینده اش می پیماید. 
امیر حسین اسدی/ بهار 95

2: عقل سرخ


گفت: من سَیّاحم، پیوسته گِردجهان گردم و عجایبها بینم. گفتم از عجایبها در جهان چه دیدی؟ گفت: هفت چیز:
اوّل کوه قاف که ولایت ماست، دوم گوهر شب افروز، سیّم درخت طوبی، چهارم دوازده
کارگاه، پنجم زره داوودی، ششم تیغ بلارک، هفتم چشمه زندگانی......
ازرساله  عقل سرخ«شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق

3: حوا در همین چند قدمی ست...


پونه فرهوند درباره نمایشگاهش چنین می نویسد:
زن حس غریبی ست، مثل عطر ناشناخته ای در هوا، که نه می توان آن را فهمید و نه لمسش کرد....
حوا همین جاست... در همین نزدیکی ها.
و هر حوا داستانی دارد که نمی شود از آن گذشت.
حوا نام دیگر تمام زنان سرزمین من است...

تحریریه معماری آرل 
منبع: galleryinfo

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4373.html