فسیل های چوبی و استفاده خلاقانه از آنها

مترجم: الهه کاشی
هنرمند katie paterson و معماران zeller & moye، با همکاری یکدیگر چوب درختان قدیمی را به صورت بلوک هایی با ارتفاع های متنوع ساخته  و  طوری کنار هم چیده اند که فضایی همانند جنگل به وجود آمده است. آنها از چوب درختان جنگلی استفاده کرده اند که عمر آنها به بیش از  390 میلیون سال می رسد. در ادامه با آرل همراه باشید. 

در اینجا حدود بیش از 10000 گونه های متنوع درختان وجود دارد، همچنین از نمونه های کمیابی نظیر: درخت سرو لبنان، نخل ققنوس و ...  استفاده شده است. به طور کلی بلوک های چوبی را به گونه ای دورونگرا طراحی و مرتب کرده اند که در قسمت سقف حفره هایی ایجاد شده و باعث ورود نور طبیعی به داخل می شود. 

 آیا کارهای هنری مانند این اثر می تواند  باعث حفظ بیشتر جنگل ها شود؟تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4364.html