طراحی و دکوراسیون فروشگاه عینک

طراحی داخلی و دکوراسیون فروشگاه عینک

این فروشگاه عینک توسط "سیمون وامواکیدیس" در اتن، یونان طراحی شده است.مساحت آن 65متر مربع و در سال 2011 به اجرا در آمده است.در طراحی این فروشگاه تلاش بر این بوده است که هارمونی بین چوب و آهن برقرار شود.
تحریریه معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-434.html