طراحی داخلی حوزه بانک دویچهدر این پروژه قالب های فلزی مدور بسیار زیبا طراحی و نصب شده است.طراحی این پروژه را معمار"ماریو بلینی" بر عهده داشته است.این بانک در فرنکفورت، آلمان واقع شده است. این قالب های فوق العاده زیبا از استیل ساخته شده است.

تحریریه معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-433.html