طراحی داخلی ساختمان مرکز آنز

تحریریه معماری آرل
این ساختمان که به تازگی طراحی شده است در ملبورن، استرالیا واقع شده است.و طراحی آنرا معمار و طراح استرالیایی "هاسل" انجام داده است.این ساختمان یکی از مهمترین و با نفوذترین مراکز بانکی دنیا است.تحریریه معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-431.html