طراحی داخلی موزه ی زیرزمینی

مترجم: الهه کاشی
در جنوب شرقی لندن رودخانه ای قرار دارد که تونلی زیر این رودخانه ساخته شده است. بخشی از این تونل به صورت زیرزمینی تبدیل شده و تحت عنوان یک موزه عمل می کند. همچنین اولین تونل در جهان است که زیر رودخانه قرار دارد و به عنوان هشتمین مورد از عجایب جهان شناخته شده است.این موزه در سال 1843 افتتاح شد.
در فضای داخلی این پروژه، پله ی فلزی به صورت کنسولی قرار گرفته است که بسیار شاخص و چشمگیر می باشد و دیوار ها از آجر دودی و سیاه رنگ ساخته شده اند که جو خاصی را ایجاد می کند.
به طور کلی این بنا، مستقل از ساختارهای مهم بافت تاریخی به شمار می رود و در ادامه، مدیر این فضا، اولین کنسرت زیر آبی جهان را، در این منطقه راه اندازی کرد.تحریره معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4225.html