طراحی داخلی مدرن ویلا با چشم انداز زیبا


تحریریه معماری آرل
طراحی داخلی این ویلا را گروه معماری نجارنجار بر عهده داشته است.این ویلا در لینز،اتریش قرار دارد. هدف معمار بر آن بوده است که در یک محیط زندگی چند تابع گوناگون را در سطح های مختلف گرد هم آورد ومیان آنها توازن را برقرار کند. در ادامه با آرل همراه باشید...


تحریریه معماری آرل

منبع: https://www.arel.ir


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-421.html