طراحی داخلی شرکت هنر مدولار

تحریریه معماری آرل
این دفتر کار برای یک شرکت هنرمدولار طراحی شده است و طراحی آن را گروه معماری"گل آفتابگردان"بر عهده داشته اند.این شرکت در واشنگتن، آمریکا واقع شده و مساحت 2200متر مربع را پوشش داده.این پروژه در سال 2010به اجرا در آمده است.این شرکت تولید گچ های پیشرفته را دارد که توسط طراحان سراسر دنیا مصرف می شود.تحریریه معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-420.html