طراحی داخلی خلاقانه دفتر اداری SRAM

مترجم: پروانه شاه سوار
استودیو بین الملی طراحی Perkinwill از ایده ای نوین در طراحی داخلی اداری شرکت SRAM، به عنوان یکی از بزرگتیرین تولید کنندگان دوچرخه در دنیا، بهره برده است. در داخل این شرکت یک مسیر دوچرخه سواری به طول 1.8 مایل قرار دارد که تمامی مسیرهای دسترسی در پلان را به یکدیگر متصل می کند. در طول مسیر انواع گوناگونی از فضاهای باز و بسته قرار دارد که متناسب با نوع فعالیت انجام شده، قابل استفاده می باشند. گردهمایی های کوچک و صحبت های بین کارکنان معمولا در کافه این دفتر اداری انجام می شوند، اما جلسات رسمی در فضای باز تراس صورت می گیرند که به صورت سرتاسری در اطراف شرکت قرار گرفته اند و منظره فوق العاده ای به سمت شهر دارند. مدیران شرکت اهداف جدیدی برای ساختمان مرکزی جدید خود داشته اند: افزایش فضاهای انعطاف پذیر برای همکاری های جمعی بین کارکنان شرکت، فضاهای خصوصی برای فعالیت های حقوقی و مالی، فضاهای کارگاهی برای ساخت ماشین آلات، تست قطعات تولید شده و شست و شوی دوچرخه ها بعد از تولید.تحریریه معماری آرل
مترجم: پروانه شاه سوار
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4199.html