خلاقیت در ایجاد تصاویر سورئال

مترجم: پروانه شاه سوار
erik johansson عکاس خودآموخته سوئدی، غیرمحتمل های زندگی را به نمایش می گذارد. او با ترکیب صحیح و با فکری هوشمندانه تصاویر جدیدی را خلق می کند که به شخصه آن ها را "تصویر سورئال واقعی" توصیف می کند. او بیان می کند در تصاویر من هرآنچه باید اتفاق بیفتد می افتد و من سبک خود را از قبل انتخاب نکرده ام. وی در ادامه می گوید من فقط تمامی ایده هایی که به ذهنم می رسد را پرورش می دهم. می توان بیان کرد که تصاویر او ترکیبی از طبیعت، زندگی روزمره انسان ها و معماری می باشد که در کنار یکدیگر به خوبی قرار گرفته اند. برای مثال می توان تصویر رودخانه او را درنظر گرفت که از نمایش یک قایق، رودخانه و یک آینه 17 متری به وجود آمده است که به دقت با یکدیگر ترکیب شده اند.

تحریریه معماری آرل
مترجم: پروانه شاه سوار
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4164.html