یک شنبه های عکاسی: نمایش بی نظیر فضای شهری واشینگتن دی سی

مترجم: پروانه شاه سوار
معمار و عکاس مطرح mark alan andre، به نمایش واشنگتن دی سی در مجموعه "مادون قرمز" خود می پردازد. این عکاس با استفاده از نورهای متفاوت، طبیعت و زندگی مردم این شهر را با پس زمینه ای از فضاهای شهری و آثار معماری، به نمایش می گذارد.

تحریریه معماری آرل
مترجم: پروانه شاه سوار
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4118.html